Regulamin sprzedaży drogą elektroniczną
sklepu internetowego firmy
NovaFarm Limited

Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną zgodnie z poniższym regulaminem sprzedaży drogą elektroniczną, zwanego dalej "regulaminem". Regulamin jest nieodpłatnie dostępny kupującemu przed zawarciem umowy, a także - na żądanie kupującego - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się kupujący.

Informacje ogólne o Sprzedającym

1. Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego jest NovaFarm Limited z siedzibą w Bedford pod adresem 18 Alwin Court, Bedford, MK40 4SP, United Kingdom, zwanym dalej - Sprzedającym.

2. Adres do korespondencji: NovaFarm Limited, 18 Alwin Court, Bedford, MK40 4SP, United Kingdom.

3. Informacje o rejestracji: NovaFarm Limited certified by The Register of Companies for England and Wales. Registration number (numer rejestracji) - 06747948. VAT Registration number: 992210327.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego firmy NovaFarm Limited oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

do góry


Przedmiot oferty.

Przedmiotem oferty sklepu internetowego firmy NovaFarm Limited są preparaty witaminowe, będące dietetycznymi środkami spożywczymi lub suplementami diety oraz leki dopuszczone do obrotu w EU w rozumieniu przepisów, zwanych dalej "produktami" dostępnymi bez recepty.

do góry


Promocje

Sprzedający może udostępniać do sprzedaży towary w okresowych promocjach cenowych - "oferta specjalna".

do góry


Zasady zamawiania

1. Przy pomocy sklepu internetowego - klikając na link "Dodaj do koszyka" umieszczony przy produkcie. Po umieszczeniu wybranych produktów w koszyku, trzeba się załogować, jeśli nie jest się zalogowanym (loginem jest adres e-mail, który podaje się przy rejestracji klienta), następnie potwierdzamy klikając przycisk "Dalej" i wypełniamy formularz zamówienia.

2. Zamówienia złożone w sposób opisany w podpunkcie 1 można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3 .Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu i adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia w sytuacjach wątpliwych. Z chwilą złożenia poprawnego zamówienia przez Kupującego, dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W sytuacjach wątpliwych do zawarcia Umowy wymagane będzie potwierdzenie od Kupującego drogą telefoniczną.

do góry


Wysyłka towaru poprzez RoyalMail oraz firmy kurierskiej UPS, czas realizacji i możliwość rezygnacji

1. Sprzedawca wysyła zamówiony produkt w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie przez Kupującego. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godz. 12:00 wysyłane są tego samego dnia roboczego.

2. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem RoyalMail. W przypadku zamówień przekraczających 2 kg. wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

3. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. W razie nieobecności Klienta w momencie dostawy pracownik RoyalMail pozostawia Klientowi zawiadomienie z informacją o możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym urzędzie pocztowym. W przypadku firmy kurierskiej UPS, kurier pozostawi zawiadomienie o ponownej dacie podjęcia próby dostawy przesyłki.

5. Sprzedawca dołącza każdorazowo do przesyłki fakturę, która stanowi dowód zakupu zamówionych produktów.

6. Czas oczekiwania na zamówiony produkt wynosi do 3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia może ulec stosownemu wydłużeniu, jeżeli Klient dokona zmian w zamówieniu.

7. Czas oczekiwania na zamówiony produkt liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego, w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

8. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia informując o tym Sprzedawcę pisemnie (e-mailem na adres sklep@nova-farm.com) lub telefonicznie (pod numerem +441234354065), nie później niż do godziny 11:00 jeśli zamówienie zostało złożone przed godziną 11:00 tego samego dnia bądź do godziny 9:00 dnia następnego, jeśli zamówienie zostało złożone dnia poprzedniego po godzinie 12:00.

9. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionych produktów i braku zgłoszenia rezygnacji z tego zamówienia, na warunkach wskazanych wyżej, Sprzedawca obciąża Klienta kosztami dostarczenia zamówionego produktu do Klienta.

10. Całkowity koszt przesyłki ponosi Sprzedawca z wyjątkiem zamówień wymienionych w dziale Dostawy.

11. Wysyłka zamówionych produktów odbywa się wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii.

do góry


Wysyłka towaru poprzez AirMail (wysyłka międzynarodowa), czas realizacji i możliwość rezygnacji

1. Sprzedawca wysyła zamówiony produkt w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostało złożone zamówienie przez Kupującego. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godz. 12:00 wysyłane są tego samego dnia roboczego.

2. Zamówione produkty dostarczane są do Klienta za pośrednictwem RoyalMail systemem poczty lotniczej AirMail.

3. Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. W razie nieobecności Klienta w momencie dostawy pracownik poczty kraju docelowego pozostawia Klientowi zawiadomienie z informacją o możliwości odbioru przesyłki w wyznaczonym urzędzie pocztowym. Firma NovaFarm Limited nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług firm pocztowych w innych krajach niż Wielka Brytania.

5. Sprzedawca dołącza każdorazowo do przesyłki fakturę, która stanowi dowód zakupu zamówionych produktów.

6. Czas oczekiwania na zamówiony produkt wynosi do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia może ulec stosownemu wydłużeniu, jeżeli Klient dokona zmian w zamówieniu.

7. Czas oczekiwania na zamówiony produkt liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego, w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

8. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia informując o tym Sprzedawcę pisemnie (e-mailem na adres sklep@nova-farm.com) lub telefonicznie (pod numerem +441234354065), nie później niż do godziny 11:00 jeśli zamówienie zostało złożone przed godziną 11:00 tego samego dnia bądź do godziny 9:00 dnia następnego, jeśli zamówienie zostało złożone dnia poprzedniego po godzinie 12:00.

9. W przypadku nie odebrania przez Klienta zamówionych produktów i braku zgłoszenia rezygnacji z tego zamówienia, na warunkach wskazanych wyżej, Sprzedawca obciąża Klienta kosztami dostarczenia zamówionego produktu do Klienta.

10. Całkowity koszt przesyłki ponosi Kupujący zgodnie z cennikiem zawartym w dziale dostawy międzynarodowe AirMail.

do góry


Ceny

1. Wszystkie podane ceny produktów wyrażone są w Funtach GB i zawierają podatki aktualnie obowiązujące dla przedmiotu oferty na terenie Wielkiej Brytanii, w tym podatek VAT.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W trakcie realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.

do góry


Formy płatności

1. W celu opłacenia składanego zamówienia Klient ma prawo wyboru dwóch form płatności. Pierwszą metodą jest zapłata kartą debetową/kredytową bezpośrednio na stronie sklepu. Strona płatności jest zabezpieczona protokołem SSL (https:). Drugą formą płatności jest wybór zapłaty poprzez system PayPal. Po wyborze tej opcji Klient zostaje przekierowany na stronę płatności PayPal która także jest zabezpieczona protokołem SSL (https:).

do góry


Reklamacje

1. Po uiszczeniu opłaty za przesyłkę Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia zgodności otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem. W wypadku stwierdzenia niezgodności należy zażądać od pracownika RoyalMail, bądź firmy kurierskiej UPS, sporządzenia protokołu reklamacyjnego.

2. Klient ma prawo reklamować zamówiony produkt w przypadku stwierdzenia wady jakościowej, asortymentowej lub ilościowej.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Sprzedawcy w formie pisemnej, najpóźniej trzeciego dnia po dniu odbioru produktu. Reklamację należy złożyć e-mailem na adres sklep@nova-farm.com, lub listownie na adres 18 Alwin Court, Bedford, MK40 4SP, United Kingdom.

4. Do przesyłki zwrotnej, wraz z reklamowanym produktem, Klient ma obowiązek dołączyć pismo wyjaśniające reklamację, dowód zakupu (faktura lub paragon), numer konta bankowego lub adres.

5. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

6. W sytuacji uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny reklamowanego produktu wraz z kosztami zwrotu przesyłki w ramach reklamacji. Zwrot następuje przelewem na numer konta bankowego podany przez Kupującego. W tej sytuacji opłaty związane z przekazaniem należności na konto bankowe ponosi Sprzedawca.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

do góry


Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo do zwrotu zamówionego produktu w stanie niezmienionym w ciągu 30 dni od daty odbioru przesyłki, na swój koszt z oświadczeniem, że odstępuje od zawartej umowy. Do zwracanego produktu klient ma obowiązek dołączyć dowód zakupu (fakturę lub paragon) i numer konta bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić cenę produktu. Zwracana kwota odpowiada wartości zamówionych produktów (bez kosztów wysyłki).

do góry


Przepisy Końcowe

1. Ochrona danych osobowych: Klient składając zamówienie Sprzedawcy akceptuje powyższe warunki zamówienia i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez NovaFarm Limited.

NovaFarm Limited zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Klienci maja prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania do celów marketingowych.

NovaFarm Limited nie udostępnia danych osobowych swoich klientów osobom trzecim za wyjątkiem serwisu "Opineo" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – do której składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail oraz na przetwarzanie przez Opineo Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Sprzedawca nie przechowuje żadnych danych finansowych klienta (np. numer karty debetowej/kredytowej, data ważności karty, kod CVV2).

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry

Strona główna
Wybierz coś dla siebie:
  • polska apteka londyn
  • polska apteka UK
  • polskie leki
  • suplementy
  • kosmetyki
Więcej tagów...
Kontakt z nami
Twój koszyk jest pusty
opineo-wyroznienie-2016